Loading...

Депозитні взаємовідносини з банками, кредитними союзами

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката

Депозитні взаємовідносини з банками, кредитними союзами

 

Підписуючи договір банківського вкладу необхідно бути максимально уважним, адже нерідко буває, що банки прописують договори так, щоб вкладник мав мінімум прав. Самостійно розібратися в даному Договорі виявляється складною задачею, так як необхідно враховувати безліч важливих деталей, прослідковувати ризики та визначати перспективу депозиту. У такому випадку Вам можуть допомогти юридичні послуги вузькоспеціалізованих фахівців.

Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Договір банківського вкладу за загальним правилом поділяється на два види: на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). Але договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

За договором банківського строкового вкладу банк зобов’язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Перед тим як підписати договір, Ви повинні розуміти, які положення можуть мати місце, а які категорично заборонені законодавством. Серед таких, зокрема, умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів на строковий вклад в односторонньому порядку.  Така вимога є нікчемною. Але банки вміють формулювати відповідні положення на свою користь. Фахівці у даній галузі обізнані в можливих юридичних пастках, а тому допоможуть Вам на всіх стадіях депозитних взаємовідносин.

АО «Капітал Правіс» надає наступні юридичні послуги у зв’язку з депозитними взаємовідносинами з банками та кредитними союзами:

·       Аналіз договору та варіанти повернення депозиту.

·       Спори щодо підтвердження внесення депозитного вкладу.

·       Захист інтересів вкладника у випадку крадіжки депозиту та його повернення.

·       Стягнення депозиту в судовому порядку та відшкодування шкоди.

·       Оскарження договорів визнаних нікчемними.

·       Повернення вкрадених вкладів.

·       Оскарження рішень третейського суду прийнятих на користь банків по кредитних правовідносинах

Депозитні взаємовідносини з банками, кредитними союзами

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката