Loading...

Консультування з питань авторських прав, торгових марок патентів та іншого

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката

Консультування з питань авторських прав, торгових марок патентів та іншого

 

Консультації нашої компанії спрямовані на задоволення вимог найвибагливішого клієнта. Головним критерієм – є надання практичних порад, що можливо застосувати у різного роду життєвих обставин.

Ми здійснюємо не тільки консультування клієнтів, але й приймаємо активну участь в супроводженні їх господарської діяльності, забезпечуючи надійних захист авторських прав, об’єктів промислової власності, торгових марок починаючи зі стадії створення, реєстрації та подальшого їх використання.

Можемо запропонувати наступний перелік консультацій (який не є вичерпний):

·  Консультації з питань реєстрації об’єктів інтелектуальної власності;

·  Консультації з питань ліцензування та відчуження прав на об’єкти інтелектуальної власності;

·  Консультації з питань запобігання порушення і захисту прав інтелектуальної власності;

·  консультації з питань сплати та оподаткування роялті, у тому числі в міжнародних транзакціях;

·  консультації та захист інтересів працівників і роботодавців щодо об’єктів права інтелектуальної власності, створених в процесі трудової діяльності;

·  консультації та практична допомога в сфері захисту комерційної таємниці (конфіденційної інформації), захисту ділової репутації юридичної особи (гудвілу).

Консультування з питань авторських прав, торгових марок патентів та іншого

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката