Loading...

Юридичні послуги у сфері енергетики

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката

Юридичні послуги у сфері енергетики

 

Електроенергетика — провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії. Вона забезпечує технологічні процеси в промисловості, дає тепло і світло людям.

Сучасне суспільство неможливо уявити без електричної енергії, оскільки кожна особа, як людина так і  суб’єкти господарювання, кожного дня у своїй діяльності користуються електричною енергією, у зв’язку з чим нерідко стикаються з проблемами у сфері енергетики.

Раніше, користуючись своїм монопольним становищем на ринку, Енергопостачальні організації  ігнорували проблеми з якими до них зверталися споживачі, більше того, вони вчиняли незаконні та протиправні дії, які завдавали шкоди споживачам. Але крапку цьому свавіллю буде поставлено, у зв’язку з введенням в дію нових енергетичних ринків, що починають набирати темпи росту для фактичного становлення з визначеної дати, встановленої Законом України «Про ринок електричної енергії», – 01.07.2019, нормативне регулювання досить динамічно змінюється. Тому компаніям, яким для господарської діяльності необхідно використання енергетичних ресурсів,  або тим, хто здійснює безпосередню діяльність на ринках, досить важко відслідкувати зміни у законодавстві. Оскільки у цій сфері важливе місце посідає регулювання суспільних відносин за допомогою підзаконних нормативно-правових актів виданих спеціально уповноваженими суб’єктами (у більшості випадків – це нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). У такому разі, Вам допоможе Наша кваліфікована команда, яка не тільки вільно орієнтується в правовому полі енергетичної сфери, але й співпрацює з різними її суб’єктами.

Адвокатське об’єднання «КАПІТАЛ ПРАВІС» надає правову допомогу, компаніям, що здійснюють діяльність в енергетичному секторі України. Ми надаємо юридичні послуги в сферах виробництва, транспортування, постачання та трейдерської діяльності  електроенергії. Здійснюємо юридичний супровід проектів у сфері відновлюваної енергетики.

            Ми пропонуємо нашим Клієнтам наступну юридичну допомогу:

·  Надання правової допомоги (консультацій) з питань отримання ліцензій та дозволів, необхідних для здійснення господарської діяльності у сфері енергетики;

·  Юридична допомога при отриманні ЕІС-кодів учасникам нового ринку електричної енергії;

·  Надання юридичної підтримки при укладанні договорів поставки електроенергії, купівлю-продаж електричної енергії, про приєднання до електричних мереж, у тому числі здійснення правової експертизи проектів відповідних договорів і підготовка в установленому законодавством порядку зауважень (пропозицій) до них;

·  Правова допомога в частині виконання договірних зобов'язань в сфері енергетики, зокрема правильності застосування тарифів, обчислення штрафних санкцій, сплати за спожиту енергію, виконання умов приєднання (забезпечення доступу) і т.п.;

·  Консультування клієнтів з огляду на вимоги антимонопольного законодавства, в тому числі щодо структурування бізнесу енергетичної компанії і побудови стратегії роботи клієнта як учасника Оптового ринку електричної енергії;

·  Юридичний супровід під час перевірок Національною комісією, що здійснює державне управління у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

·  Організація і введення претензійно-позовної роботи, в тому числі підготовка процесуальних документів (претензій, позовних заяв, відзивів, заперечень, клопотань і т.д.) і представництво у встановленому законодавством порядку інтересів в суді;

·  Роз’яснення Ваших прав та обов’язків відповідно до Нормативно правових актів та Законів України;

·  Надання письмових консультацій, правових висновків, довідок з питань застосування вимог чинного законодавства у сфері енергетики;

·  Представлення інтересів зацікавлених осіб у взаємовідносинах з уповноваженими державними органами в галузі енергетики.


Також Клієнти адвокатського об’єднання «КАПІТАЛ ПРАВІС», які є учасниками ринку електричної енергії, отримують юридичну допомогу та судовий захист з питань конкурентного та антимонопольного права. Наші адвокати супроводжують клієнтів під час проведення перевірок АМКУ, представляють інтереси клієнтів в судах з питань конкурентного права. 

Юридичні послуги у сфері енергетики

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката