Loading...

Складання заповіту

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката

Складання заповіту

 

Заповіт – це комплекс розпоряджень спадкодавця на випадок своєї смерті.

Поряд з основним розпорядженням – до кого перейде майно, у ньому можуть бути й інші розпорядження немайнового характеру.

За своєю юридичною природою заповіт – односторонній правочин з волевиявленням однієї особи (за винятком заповіту подружжя), внаслідок чого після її смерті у осіб, зазначених у заповіті, виникає чи зникає право на одержання спадщини.

 

Особи, які мають право складати заповіт, повинні відповідати таким вимогам:

-       досягнення повноліття;

-       усвідомлення значення наслідків своїх дій та можливість керувати ними (дієздатність);

-       наявність документу, що посвідчує особу.

 

До винятків можна віднести наступні випадки:

-    у випадку реєстрації шлюбу фізичною особою, яка не досягла повноліття – з моменту реєстрації шлюбу така особа набуває повної цивільної дієздатності.

-     у випадку, коли фізична особа досягла 16 – річного віку та працює за трудовим договором.

-    у випадку, коли фізична особа досягла 16 – річного віку та займається підприємницькою діяльністю.

-       якщо неповнолітня особа записана матір’ю чи батьком дитини.

 

Крім того, необхідно розуміти, що громадяни, визнані у судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними не можуть складати заповіт.

 

Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається. Особа не може надати право комусь за дорученням підписати заповіт.

 

Якщо громадянин за станом здоров’я не має змоги з’явитися до нотаріальної контори, він має право запросити  нотаріуса додому.

 

Нотаріус має відмовити у посвідченні заповіту, якщо в ньому містяться незаконні розпорядження або якщо заповідач є недієздатною особою.

 

Закон передбачає наступні вимоги щодо посвідчення заповіту:

– нотаріус посвідчує заповіт написаний власноручно заповідачем або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів;

–  нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Такий заповіт має бути прочитаний заповідачем і підписаний ним.

Крім того, у цих випадках вимагається посвідчення заповітів при свідках.

 

Законодавцем вводиться можливість посвідчення секретного заповіту, яким є заповіт, що посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.

 

Є також випадки, коли засвідчити нотаріально заповіт не має можливості, тож законодавець до нотаріально посвідчених заповітів прирівнює деякі випадки.

Складання заповіту

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката