Loading...

Спори з страховими компаніями

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката

Спори з страховими компаніями

 

Ваша співпраця з страховими компаніями починається з укладання відповідного договору, однак не завжди результатом такої співпраці є використання свого права за таким Договором – отримання страхової виплати.

Договір страхування – це договір за яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з:

1) життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);

3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).

 

Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката).

Страховий акт (аварійний сертифікат) складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що встановлюється страховиком.

Слід зазначити, що Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у таких випадках:

1) навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо вони були спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчинених у стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або щодо захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації;

2) вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3) подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4) одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала;

5) несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних на те причин про настання страхового випадку або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6) наявності інших підстав, встановлених законом.

Також, договором страхування можуть бути передбачені також інші підстави для відмови здійснити страхову виплату, якщо це не суперечить закону.

 

В інших випадках Страховик не має права відмовити від страхової виплати.

 

У разі якщо Страхова компанія відмовляє у прийомі документів, затягує термін виплати без причин, звертається з вимогою про компенсацію до винуватця ДТП, якщо мова про ДТП, занижує вартість матеріального збитку, нав’язують розрахункову суму, визначену власною оціночною комісією, відмовляють у виплаті через порушення терміну повідомлення про страховий випадок або через неможливість виявити всі нюанси події – можете бути впевнені – Ваша страхова компанія не має наміру виплачувати вам компенсацію. 


Ми пропонуємо Вам професійних підхід до використання належного Вам права – Страхової виплати. Ми знаємо сильні та слабкі сторони страхових компаній, що працюють на українському ринку, в тому числі закордонних представництв. Коли ми беремо справу, то уважно аналізуємо дані про випадок і опрацьовуємо стратегію поведінки. Допомагаємо зібрати додаткові факти і докази. Готуємо документацію для судового позову, ведемо справу в суді і повертаємо вам Ваші гроші.

Спори з страховими компаніями

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката