Loading...

Вирішення питань з правом власності на майно

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката

Вирішення питань з правом власності на майно


Майно, яке нам належить. Як зберегти те, що є, та як відстояти те, що є нашим чи повинно бути?

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Підстави набуття права власності — це передбачені законом юридичні факти, за наявності яких особа набуває майно, стає його власником.

Підстави набуття права власності прийнято поділяти на первісні і похідні.

Первісними підставами є такі, за яких право власності на річ виникає у суб'єкта вперше або незалежно від права попереднього власника на цю річ, наприклад такі як:

-       виготовлення або створення нової речі (виробництво);

-       переробка речі (специфікація);

-       привласнення загальнодоступних дарів природи;

-       знахідка;

-       скарб;

-       бездоглядні домашні тварини;

-       набуття права власності на річ за набувальною давністю, тобто по закінченні певного часу, особою, яка відкрито, добросовісно і безперервно володіла чужою річчю.

Похідними підставами набуття права власності вважаються такі, за яких право власності у суб'єкта виникає внаслідок волевиявлення попереднього власника (купівля-продаж, поставка, контрактація, дарування, міна та інші договори із передачі майна у власність, а також спадкування за заповітом).

Особливим способом набуття права власності є приватизація державного майна.

Так, на сьогоднішній день спори про визнання права власності та скасування державної реєстрації права власності є одними з найпопулярніших серед судових спорів.

До найпоширеніших дії з нерухомим та рухомим майном можна віднести:

1)   Купівля-продаж, дарування, успадкування майна;

2)   Встановлення права власності на виграш у лотерею;

3)   Підтвердження майнового права та внесення відомостей до державних реєстрів;

4)   Проведення у чіткій відповідності до законодавстві державної реєстрації права інвестора у новобудові після прийняття в експлуатацію;

5)   Узаконення самовільно збудованих чи реконструйованих об’єктів

6)   Узаконення правочинів, які мали місце, але через формальні обставини не можуть бути проведені реєстратором у державному реєстрі;

7)   Укладання договорів про поділ спільного майна подружжя після розірвання шлюбу;

8)   Укладання договорів між співвласниками про порядок користування майном;

9)   Визнання права власності за набувальною давністю, тобто у випадку коли відсутні правовстановлюючі документи, а особа більше 10 років володіє нерухомістю;

10)  Визнання права власності на спадкове нерухоме майно у зв’язку із нотаріальною відмовою на підставі відсутності оригіналів правовстановлюючих документів.

Слід пам’ятати, що питання пов’язанні з рухомим та нерухомим майном, регулюються не тільки цивільним законодавством а й іншими законами, які перетинаються, а тому у разі виникнення спірних питань з майном, зверніться до адвоката, який спеціалізується на таких справах. Будьте обережні та не дозвольте собі бути ошуканим! Адже, сьогодні є безліч підводних каменів, які відомі спеціалістам у цій сфері, і якими останні користуються при любій зручній та вигідній можливості.

Наша Команда допоможе Вам у вирішенні питань пов’язаних із набуттям та відчуженням права власності на рухоме або нерухоме майно. Ми якісно та професійно проконсультуємо, надамо рекомендації та всі необхідні послуги для вирішення питань, які Вас турбують.

Вирішення питань з правом власності на майно

+38(068)-74-66-177

+38(099)-784-23-41

Отримати пораду адвоката